سفارش طراحی گرافیک

طراحی بنر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی تقویم رومیزی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی کارت ویزیت

۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی لوگو یا نماد

۶۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی صفحات داخلی مجله ( هر صفحه )

۱۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی تایپوگرافی ( لوگو نوشتاری )

۶۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی لوگو ترکیبی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی تقویم دیواری تک برگی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازسازی لوگو

۳۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی کاتالوگ الکترونیک ( هر صفحه )

۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی کارت دعوت

۱۳۰,۰۰۰ تومان

طراحی ساک خرید

۲۰۰,۰۰۰ تومان