سفارش طراحی گرافیک

طراحی تراکت

۷۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کاتالوگ ( هر صفحه )

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی جلد مجله

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی اینفوگرافی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی بیلبورد

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی تقویم رومیزی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کارت ویزیت

۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی صفحات داخلی مجله ( هر صفحه )

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی تقویم دیواری تک برگی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کاتالوگ الکترونیک ( هر صفحه )

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی جلد کاتالوگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کارت گارانتی ( ضمانت )

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش