سفارش طراحی گرافیک

طراحی تراکت

۷۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کارت دعوت

۸۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

کارت ویزیت

۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی بروشور

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی پوستر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی کاتالوگ ( هر صفحه )

۴۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی جلد بسته بندی ( جعبه )

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی جلد جعبه دستمال کاغذی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی قالب جعبه

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی جلد مجله

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی صفحات داخلی مجله ( هر صفحه )

۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

طراحی لوگو یا نماد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش