سفارش طراحی گرافیک

طراحی تراکت

۷۰,۰۰۰ تومان

طراحی پوستر ساده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی کاتالوگ (بالای 4 صفحه، هر صفحه)

۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی کارت گارانتی ( ضمانت )

۱۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی جلد کتاب

۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی بروشور

۱۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی جلد مجله

۲۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی جلد کاتالوگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی اینفوگرافی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی سربرگ

۷۰,۰۰۰ تومان

طراحی پوستر

۵۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی بیلبورد

۵۰۰,۰۰۰ تومان