فرزام مقدسی

فرزام مقدسی

طراح گرافیگ

47

طراحی انجام شده

۲ سال تجربه در صنعت چاپ ۲ سال تجربه در طراحی گرافیک ایده پرداز فیلم های تبلیغاتی ثبت فیلمنامه در سایت موزه سینما
  • کورل دراو : خوب
  • فتوشاپ : خوب
  • سرعت عمل : خیلی خوب
  • دقت : خیلی خوب
۲ سال تجربه در صنعت چاپ ۲ سال تجربه در طراحی گرافیک ایده پرداز فیلم های تبلیغاتی ثبت فیلمنامه در سایت موزه سینما
  • کورل دراو : خوب
  • فتوشاپ : خوب
  • سرعت عمل : خیلی خوب
  • دقت : خیلی خوب
میزان رضایت :
ثبت سفارش

میزان رضایت مندی از این طراح : از 0 رای ثبت شده

نظرات ثبت شده