محمد ساری خانی

محمد ساری خانی

21

طراحی انجام شده

طراح شرکت دیزاینو
  • سرعت عمل : عالی
  • کورل دراو : عالی
  • فتوشاپ : خیلی خوب
  • دقت : خیلی خوب
طراح شرکت دیزاینو
  • سرعت عمل : عالی
  • کورل دراو : عالی
  • فتوشاپ : خیلی خوب
  • دقت : خیلی خوب
میزان رضایت :
ثبت سفارش

میزان رضایت مندی از این طراح : از 1 رای ثبت شده

نظرات ثبت شده